Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Wat is Leidsche Rijn nu?

Wat is Leidsche Rijn nu?

Steeds weer vragen mensen zich af waar ligt en wat valt er nu onder Leidsche Rijn? Vandaar deze korte uitleg over wat is Leidsche Rijn.

Gebied tussen A2/A12
Voor mensen buiten de stad Utrecht is eigenlijk alles tussen het de autosnelwegen A2 en A12 in hun beleving Leidsche Rijn, zeg maar Vleuten/de Meern en Leidsche Rijn. Maar dat is een te ruim begrip.
Hier in dit deel van de stad Utrecht wonen echter wel totaal 70.000 inwoners, zo’n 23% van de Utrechtse bevolking. En het beslaat circa 50% van het Utrechtse grondgebied. Tevens is ligt het geografische hart van de stad Utrecht hier, te weten bij het Leidsche Rijn Infocenter.

Vinex Leidsche Rijn
Bevat alle nieuwbouw buurten in dit deel van de stad Utrecht: o.a. Terwijde, het Zand, Langerak, Parkwijk, de Woerd, Balije, Veldhuizen, Vleuterwijde.
Dit zijn bij elkaar zo’n 42.000 inwoners, met circa 31% van de bewoners onder de 20 jaar!! Maar gelukkig wonen er ook een paar 100-jarige, hoor.

Dit zijn dus alle buurten die vallen onder de Vinexwijk Leidsche Rijn, de grootste van de bouwlocaties aangewezen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) van het Nederlandse ministerie van VROM  uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode vanaf 1 januari 1995.

Het geheel wordt ontwikkeld door het project bureau Leidsche Rijn, welke als missie heeft:
Op professionele wijze een nieuw en kwalitatief hoogwaardig deel van de stad Utrecht realiseren. Dit doen we in opdracht van het bestuur en in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving.

De kerntaken van het Projectbureau Leidsche Rijn Utrecht zijn de volgende.
– Het projectbureau is verantwoordelijk voor afgesproken projectresultaten via integraal projectmanagement.
– Het projectbureau heeft de gemeentelijke regiefunctie over Leidsche Rijn en is verantwoordelijk voor de inbreng van de bestaande
organisatie.
– Het projectbureau waakt over de integrale ontwikkeling van Leidsche Rijn, in relatie tot de bestaande stad.

Projectbureau Leidsche Rijn houdt zich onder andere bezig met Woningbouwontwikkeling, Infrastructuur, Commercieel Vastgoedontwikkeling, Informatiecentrum Leidsche Rijn en Wijkmanagement. Het projectbureau heeft werkt nauw samen met het stadhuis, andere diensten van de gemeente Utrecht en met projectpartners zoals projectontwikkelaars, provincie, Rijkswaterstaat en Prorail. We werken binnen gestelde randvoorwaarden van tijd en financiën.

Wijk Leidsche Rijn
De gemeente Utrecht onderscheidt vandaag de dag bestuurlijk tien wijken, die zijn te vergelijken met stadsdelen. Deze zijn weer onderverdeeld in subwijken en buurten. Elke wijk kent een apart wijkbureau of een wijkservicecentrum.

Binnen deze definitie is Leidsche Rijn de 9e wijk met de buurten/subwijken: Terwijde, het Zand, Parkwijk, Langerak, Grauwaart, Hoge Woerd, de Wetering, Papendorp, Leidsche Rijn Centrum.
Hier wonen nu al zo’n 27.000 inwoners, maar dit zal alleennog maar groeien met zo’n 10.000/15.000 bewoners.

Elke wijk kent een raadscommissie voor de wijk, samengesteld uit gemeenteraadsleden of hun plaatsvervangers en elke wijk kent ook een aparte wijkwethouder.
Voor wijk 9 is dit Victor Everhardt en wijk 10 Gilbert Isabella. Ook is wethouder Gilbert Isabella verantwoordelijk voor het Vinex project Leidsche Rijn (wonen/bouwen)

Daarnaast bestaat er een wijkraad leidsche Rijn, die een adviserende rol heeft en bestaat uit betrokken bewoners van deze wijk. Helaas is er momenteel geen wijkraad Vleuten de Meern, maar kunnen die bewoners op projectbasis meedenken met wijkraad Leidsche Rijn.
Kijk voor meer informatie op www.wijkraadLeidscheRijn.nl