Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

woe 13 mrt | Bijpraatavond Rijne Energie

woe 13 mrt | Bijpraatavond Rijne Energie

Woensdag 13 maart, Bijpraatavond en ALV Rijne Energie in de Metaal Kathedraal.

Tijdens deze avond worden alle geïnteresseerden bijgepraat over het Proces, Participatie en Groei. Dit zal centraal staan tijdens de bijeenkomst. Als geïnteresseerde ben je ook van harte welkom. Doe hen een plezier en laat het even weten als je wilt komen! Een impressie van de eerste ALV vind je hier.

Meer informatie / nieuwsbrief begin februari
Het is even stil geweest … maar gisteren is de gemeenteraad geïnformeerd over de status en toekomstige ontwikkelingen rondom het energiepark in Rijnenburg en Reijerscop. Deze raadsbrief vind je hier. Samengevat komt het erop neer dat:

De gemeente heeft meer tijd nodig om het voorstel te ontwikkelen
• Het voorstel van de gemeente zal in het voorjaar aan de buurgemeenten, initiatiefnemers en grondeigenaren worden voorgelegd die dan 6 weken tijd hebben om te reageren
• Het college van B&W stuurt rond de zomer het definitieve voorstel naar de gemeenteraad. Hierna zal het waarschijnlijk nog 3 maanden duren voordat de gemeenteraad een uiteindelijk besluit neemt.

Of nog korter: het uiteindelijke besluit over het energiepark zal waarschijnlijk in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Gelukkig hebben we in de tussentijd niet stil gezeten: Vandaag hebben ze een samenwerkingsovereenkomst met BHM Solar ondertekend en ook met andere belanghebbenden in de polder Rijnenburg werken ze toe naar een overeenkomst.

Mocht je vragen/suggesties/ideeën/opmerkingen hebben: laat het hen weten!

Met energieke en groet,

Bestuur en initiatiefnemers Rijne Energie,
Anje, Inge, Marcel, Guido, Peter, Joost en Patrick.