Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Vereniging Landschapsbeheer VdM

Vereniging Landschapsbeheer VdM

De Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern (ruim 50 vrijwilligers) zet zich in voor het beheer en onderhoud van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, houtkades en grienden.

De vereniging is in 1974 opgericht door een aantal mensen uit Vleuten-De Meern die zagen dat knotwilgen verwaarloosd werden en daardoor verdwenen uit het landschap. Ook de zogenaamde geriefhoutbosjes dreigden verloren te gaan. In de achterliggende 30 jaar is het werkgebied uitgebreid van Vleuten-De Meern tot de hele westkant van de provincie Utrecht maar de doelstelling van toen is gebleven: het handhaven of verhogen van landschappelijke en ecologische waarden van landschappen en landschapselementen door het streven naar behoud, beheer en vernieuwing er van.

De vereniging bezit zelf geen grond. Ze werkt veel bij boeren, andere particuliere land-eigenaren en natuurorganisaties, maar ook in het Maximapark. De kosten die de vereniging maakt worden gedekt door subsidies en door de verkoop van open haardhout.

Zij werken het hele jaar door, op  donderdag, vrijdag en zaterdag. Het zwaartepunt van het werk ligt  van september tot en met maart.

Meedoen?

Iedereen die eens een (paar) keer vrijblijvend mee wil doen om te kijken of het werk wat voor hem is en of en de mensen hem liggen, is van harte welkom. Zij zorgen voor veiligheidslaarzen, werkhandschoenen, koffie en frisdrank. Brood voor de lunch breng je zelf mee. Vaak vragen mensen of ze aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dat valt reuze mee.  Het werk lijkt zwaar maar iedereen kan het op zijn eigen manier doen en iedereen bepaalt zelf waar zijn grenzen liggen. Kennis van landschapsonderhoud is niet nodig; binnen de vereniging is die genoeg aanwezig. Nieuwkomers worden de eerste periode goed ingewerkt en begeleid bij nieuwe werkzaamheden.

Wat doen ze zoal?

Winter

  • onderhouden van knotbomen
  • Hakhoutbeheer in bosjes en op kades

Voorjaar

  • nieuwe aanplant
  • afrasteringen plaatsen of repareren

Zomer

  • verwerken van hout tot openhaard hout
  • klussen bij Staatsbosbeheer
  • maaien en hooien

Herfst

  • maaien en hooien
  • afleveren van openhaard hout
  • onderhoud van hoogstam boomgaarden

Voor meer informatie en programma, kijk eens op: http://www.landschapsbeheervleutendemeern.nl/