Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Natuur- & Milieuplatform LR

Natuur- & Milieuplatform LR

 

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn (NMPLR) zet zich in voor de ecologische ontwikkelingen in Leidsche Rijn. Daarbij wordt met Leidsche Rijn het gehele gebied van de gemeente Utrecht ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal bedoeld. Het platform richt de aandacht op natuur en natuurontwikkeling, en bouw en beheer van dit nieuwe stadsdeel.

Organisatie

De trekkers van het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn zijn actieve raadsleden en personen die via hun werk betrokken zijn bij natuur en/of milieu en een daarbij behorend netwerk hebben. In het platform zijn individuele personen en organisaties verenigd, die gezamenlijk streven naar een maximaal natuur- en milieuvriendelijk Leidsche Rijn. Het platform bestaat al circa 25 jaar en werd van oudsher gedragen door bewoners en organisaties uit Vleuten – De Meern, om de simpele reden, dat er in het nieuw te bouwen deel van Leidsche Rijn nog geen bewoners waren. Die situatie is duidelijk veranderd, er zijn nu al veel nieuwe Leidsche Rijners en die zijn ook al zover gesetteld dat men om zich heen gaat kijken wat er nog meer in de buurt gaande is naast eigen huis en haard.

Deelnemers

Het Milieucentrum Utrecht voert het secretariaat van dit platform. In de afgelopen jaren hebben leden van het platform zich ingespannen om het planvormingsproces van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn positief te beïnvloeden. In het platform participeren:

Activiteiten

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn organiseert thema-avonden voor belangstellenden en natuur- en milieugroepen. Zo maken deze groepen met elkaar en elkaars activiteiten kennis en kan samen gewerkt worden aan een maximaal natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer van Leidsche Rijn.

Thema-avond

Woe 14 dec 2016, Bijeenkomst voor meer natuur in Leidsche Rijn, Verenigingsgebouw De Meern

Om plannen te kunnen maken om de natuur zich hier beter te laten ontwikkelen, is het belangrijk om eerst te inventariseren wat er is: wat is er leuk? Saai? Tegenvaller? Boeiend? Welke sloten stinken? Waar zitten die fazanten? Vlinders? Waar zijn mogelijkheden om de leuke dingen een handje te helpen?

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn organiseert om 20 uur in het Verenigingsgebouw in De Meern de thema-avond: Natuur & Ecologie, kansen en knelpunten. Op die avond willen ze in kaart brengen hoe het nu staat met de ecologie. Mensen die willen meepraten en -denken over de natuur in Leidsche Rijn zijn  van harte welkom!

Inlichtingen