Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Leidsche Rijn in cijfers

Leidsche Rijn in cijfers

Cijfers over Leidsche Rijn. In dit artikel vindt je feiten en cijfers van de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn.

In dit overzicht definiëren we Leidsche Rijn als het gehele nieuwbouwgebied, bestaande uit de woonwijken Langerak, Parkwijk, Terwijde, Het Zand, Grauwaart, Hoge Weide, Veldhuizen, Vleuterweide, De Woerd, Leidsche Rijn Centrum,  Haarzicht, de bedrijvenlocaties Haarrijn, De Wetering, Papendorp en Strijkviertel en de te ontwikkelen parken zoals het MáximaPark. (bron gemeente Utrecht)

Algemeen

Start bouw Leidsche Rijn: 1997, 1e paal geslagen op 4 december
Eerste woning opgeleverd: 14 oktober 1998 in het Klifrakplantsoen, Langerak
Leidsche Rijn gereed: + 2030
Gepland aantal woningen: + 30.000
Uiteindelijk aantal inwoners: + 110.000
Uiteindelijk aantal werknemers: + 40.000
gepland aantal m2 kantoren: 720.000 m² (bruto)
gepland aantal hectare bedrijventerreinen: ± 270 hectare (bruto)
Gepland aantal m2 winkelcentra: 95.000 m² (bruto)
Gepland aantal hectare park: 390 hectare
Omvang Leidsche Rijn: ± 2100 hectare
Omvang Leidsche Rijn, incl. Vleuten, De Meern en Oudenrijn: ± 2500 hectare
Vaststelling Masterplan Leidsche Rijn (Riek Bakker): 1995
Vaststelling Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn: 1997
Vaststelling Actualisaties Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn: 1999 en 2002
Vaststelling Voorzieningennota Leidsche Rijn: 2003
Jubileum 10 jaar Leidsche Rijn: 2005
Viering oplevering 15.000e woning Leidsche Rijn: januari 2009
Viering 20 jaar Leidsche Rijn (bewoning): 2018

Wonen

Leidsche Rijn = 1 van de 10 woonwijken in Utrecht (wijk 9)
Leidsche Rijn = óók de naam voor het gehele nieuwbouwgebied dat bestaat uit woonwijken, bedrijven- en kantorenlocaties en parken (in wijk 9 en 10)

Aantal woningen en huishoudens (bijgewerkt nov 2019):

Wijk Leidsche Rijn:
– aantal woningen: ruim 18.000 (sept 2019, wijk 9)
– aantal inwoners 36.540 in 2018. (per 1 januari 2018 in het bevolkingsregister vastgelegd).
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status september 2019. Wijk 09 Leidsche Rijn telt in totaal 18.695 adressen, met 18.642 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 33 ligplaatsen.
Meer informatie oa leeftijdsopbouw, huiswaarde, gezondheid en meer op allecijfers.nl wijk 9 LeidscheRijn

Wijk Vleuten De Meern:
– aantal woningen: ruim 19.000 (sept 2019, wijk 10) 
– aantal inwoners 48.305 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status september 2019. Wijk 09 Leidsche Rijn telt in totaal 18.695 adressen, met 18.642 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 33 ligplaatsen.
Meer informatie oa leeftijdsopbouw, huiswaarde, gezondheid en meer op allecijfers.nl wijk 10 Vleuten De Meern

Opgeleverd aantal nieuwbouwwoningen eindsituatie: ca. 30.000
Gemiddeld aantal woningen per hectare (excl. parken) in eindsituatie: 40
Sociale woningbouw (koop en huur) in eindsituatie: 30%

Prijsklassen woningbouw per 2018 wijk Leidsche Rijn:
Sociale huur: 27%
Vrije huur: 17%
Koopwoningen: 56%

Inwoners

Leidsche Rijn = 1 van de 10 woonwijken in Utrecht (wijk 9)
Leidsche Rijn = óók de naam voor het gehele nieuwbouwgebied dat bestaat uit woonwijken, bedrijven- en kantorenlocaties en parken (in wijk 9 en 10)

Nieuwbouwgebied Leidsche Rijn:
ca. 54.535 (wijk 9+10, zonder oude kernen De Meern, Vleuten en Haarzuilens)

Wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern:
– aantal inwoners wijk Leidsche Rijn (wijk 9) = 36.540 in 2018. (per 1 januari 2018 in het bevolkingsregister vastgelegd).
– aantal inwoners wijk Vleuten-De Meern (wijk 10) = 48.305 (per 1 januari 2018 in het bevolkingsregister vastgelegd).
– aantal inwoners Leidsche Rijn (wijk 9) + Vleuten-De Meern (wijk 10) = 84.845

*Aantal inwoners (bron: GBA, Wistudata, jan. 2018)

Gemiddeld aantal inwoners per huishouden: 2,5 (stand 2018)
Etniciteit: 60% autochtoon / 10% westerse migranten / 30% niet westerse afkomst (stand 2018)
10.000e bewoner Leidsche Rijn, Veldhuizen: 2 april 2003

Leeftijdsopbouw: (stand 2011)
0 t/m 17 jaar: 30 %
18 t/m 24 jaar: 5,2 %
25 t/m 54 jaar: 53,7 %
55 t/m 64 jaar: 6,1 %
65+: 5 %

Gegevens

Wilt u meer cijfers en data weten dan kunt u dit vinden op de site van de gemeente: Wist u data

Of op de interactieve kaart van het CBS: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saai-cbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart/

Of op de site van Leidsche Rijn: http://www.utrecht.nl/leidsche-rijn/voorgeschiedenis/

Ook dit is een leuke site met gegevens. https://allecijfers.nl/wijk/leidsche-rijn-utrecht/