Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Leuk idee? Initiatievenfonds helpt!

Leuk idee? Initiatievenfonds helpt!

Misschien wel eens van gehoord: het initiatievenfonds Utrecht, maar wat is het nu precies?

Zet jij je in voor jouw buurt, wijk of de stad of heb je een leuk plan voor jouw wijk? Check dan eens het Initiatievenfonds Utrecht voor een financiële bijdrage om jouw plan uit te voeren.

Wat is het Initiatievenfonds
Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoeting, planten van bomen of het opknappen van een pleintje, maar ook het leuker maken van je straat/buurtfeest, het maken van een buurtkrant of informatiebord.
Het Initiatievenfonds is opgericht na overleg met bewoners en ondernemers uit de stad. De gemeente wil zo mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of stad Utrecht om hun idee mede te helpen realiseren. Iedereen die een goed idee of plan heeft, kan een bijdrage ontvangen.

Hoe werkt het
Je zet je plan op papier en checkt bij anderen wat ze er van vinden bv door langs je buren te gaan of het op Facebook te posten.
Maak er ook een financieel plan bij en werkt jouw tijdspad uit met belangrijke deadlines.
Misschien pas je je plan nog iets aan en kunt je het direct online aanvragen, maar onze tip is om het eerst per mail of telefoon voor te leggen aan het wijkbureau Leidsche Rijn of Vleuten de Meern om zo al hun reactie te horen.

Uiteindelijk moet je je aanvraag digitaal invoeren en is het handig als je al antwoord hebt op alle vragen die voorbij komen.
Als het goed is staat deze pdf op de website van de gemeente.
Denk bijvoorbeeld aan of je een vergunning nodig hebt, welke mensen en/of (wijk)organisaties bij mee kunnen helpen of ondersteunen, maar ook hoeveel bezoekers verwacht je. Zeker in verhouding met het bedrag dat je aanvraagt. Een paar honderd euro is makkelijker toegekend dan een bedrag boven € 5000. Het totale beschikbare bedrag per wijk wisselt iets (oa afhankelijk van aantal inwoners), maar denk per wijk maar aan € 200.000-250.000/ jaar. En op is op.

Het duurt een paar weken voor je reactie krijgt op je digitale aanvraag en lang niet altijd krijg je het hele aangevraagde bedrag.
Ook kan het tot 12 weken duren voor dat het geld gestort is, Ook hier hoe kleiner het bedrag of eenvoudiger je doel, hoe sneller toegekend.
Bij bedrag onder de € 500 wordt alles in 1 keer gestort, bij hoger bedrag eerst 80% en restant na overleg bonnen.
Je schiet het bedrag dus bijna altijd zelf eerst voor.
Kort na afloop van je evenement/ realisatie plan, moet je een verantwoording indienen met bonnetjes etc. Op zich logisch, maar plan dit in.

Het lijkt veel werk en tijdrovend, en deels is dat het ook, maar deze bijdrage uit het Initiatievenfonds kan er wel voor zorgen dat jouw idee voor jouw wijk kan slagen. Vandaar dat goede en tijdige voorbereidingen lonen en ook om er met anderen goed over te praten. Dan gaat het sneller en is succes kans groter.

Wat mag wel in begroting / financiële bijdrage zitten?
Niet alle kosten kunnen vergoed worden uit de bijdrage. Daar zijn richtlijnen voor.
Wel: website & communicatie kosten, oprichten eventuele stichting, huur geluid en licht, huur dixi, marktkramen of podium.
versiering, vergunningen gemeente, huur zaal,
Niet: post onvoorziene kosten, eigen loonkosten, bedankjes, eten & drinken
Dus kijk of er andere financiers zijn (een bedrijf, ondernemersfonds …) of kijk op de website van de gemeente voor diverse mogelijkheden.

De Gemeente stelt ook als voorwaarde dat je een eigen bijdrage doet. Dat kan zijn kleine entree vergoeding vragen of je eigen uren inzet.
Houdt dit zeker bij en vermeld dit in je aanvraag en verantwoording.
Ook vraagt de gemeente om in je communicatie aan te geven dat het mede mogelijk gemaakt is door het Initiatievenfonds.

Kort om, laat je niet afschrikken, begin er gewoon aan en realiseer jouw droom voor de buurt, wijk, stad zoals zo velen ook al voor je hebben gedaan.