Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Wandelen in het Beeldenpark

Wandelen in het Beeldenpark

Wandelroute langs de 8 Beelden in het MáximaPark
Weet jij de betekenis en het verhaal achter de acht beelden in het MáximaPark? Met deze kaarten wandelen in een paar uur langs alle beelden en kun je de uitleg lezen.
Er zijn zelfs 2 verschillende kaarten beschikbaar.

Wandelroute Beelden Park Leidsche Rijn
In De Binnenhof in het Máximapark staan acht bijzondere kunstwerken. Samen vormen zij het Beelden Park Leidsche Rijn. Het beeldenpark is het laatste project van Beyond, het meerjarige kunstprogramma voor Leidsche Rijn in de beginjaren van de wijk. Het groene hart van het nieuwste stadsdeel van Utrecht staat symbool voor de dromen en fantasieën, maar ook de (toekomstige) herinneringen van de bewoners: Beyond heeft hieraan uiting willen geven.

De kunstenaars hebben zowel gebruik gemaakt van de overblijfselen van verloren tijden als monumenten van de toekomst gecreëerd. Sommige werken zijn daarin heel specifiek, waarbij anderen meer dan één betekenis hebben of naar een verleden verwijzen dat mogelijk nog niet geweest is; of naar een toekomst die misschien al achter ons ligt.

Aansluitend op een oude traditie van literaire geschriften als inspiratie voor een beeldenpark, is een boek gekozen dat deze tijd in al haar facetten weergeeft: Mogelijkheid van een eiland van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Het motto van het boek – hoop en de zoektocht naar liefde, die door de tijden heen centraal staan – suggereerde een uitgangspunt voor de ontwerpen van de genodigde kunstenaars. In de acht kunstwerken is hier op zeer individuele wijze uiting aan gegeven.

Te downloaden via de gemeente Utrecht site

Zingende Beelden

Zingende Beelden, een route voor kinderen vanaf 6 jaar, die zo samen met hun ouders al fietsend of wandelend het park kunnen ontdekken. Naast dat deze wandeling met opdrachtjes zelf te lopen is, is de Zingende Beelden een terugkerend cultureel programma dat de beelden eens per jaar  in het Máximapark op een bijzondere manier in de schijnwerpers zet.

Het Máximapark is het natuurlijk middelpunt van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Natuur, cultuur, recreatie en sport komen samen in het grootste stadspark van Nederland. Met de opening van het Beeldenpark in 2009, de groei van de al jaren geleden geplante jonge bomen in de Binnenhof, het gereedkomen van het 10 km lange Lint rondom het park en de opening van het Theepaviljoen Anafora met Bosspeeltuin is het park nu helemaal klaar om gebruikt te worden door ouders en hun kids.

Te downloaden via www.zingendebeelden.nl een site van Cultuur19.