Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Voedselbank Leidsche Rijn helpen?

Voedselbank Leidsche Rijn helpen?

Ook in Leidsche Rijn is een afdeling van de voedselbank actief.  En er worden zeer regelmatig (spontane) inzamelingsacties gehouden.
Misschien is het daarom even goed om wat uit te leggen.

De Voedselbank gaat alleen over het uitgeven (en bepalen wie er in aanmerking komt) van voedselpakketten.
De Vrienden van de Voedselbank LR gaan over een gestructureerdere aanvoer van producten van particulieren en lokale bedrijven.

Voedselbank

Sinds september 2010 is de voedselbank (alleen uitgifte, geen opslag) geopend in Leidsche Rijn. Sinds voorjaar 2013 is dit vlakbij Station Terwijde. De voedselbank voorziet nu bijna 50 gezinnen wekelijks van brood, lang houdbare goederen, vlees en groenten. Er werken/helpen vrijwilligers, één coördinator en extra hulpkrachten van Emmaus om de pakketten wekelijks voor te bereiden. Bij de voorbereiding wordt zorgvuldig rekening houden met de grootte van de gezinnen, het aantal kinderen, eventuele allergieën en de voorkeur voor de vlees op basis van geloofsovertuiging. Het is niet vooraf in te schatten welke en hoeveel voedsel in een pakket wordt uitgedeeld. De voedselbank blijft afhankelijk van giften van bedrijven, supermarkten, andere liefdadigheidsinstellingen zoals kerken en particulieren. De voedselbank heeft nooit genoeg en blijft zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten en giften.

Op dit moment lukt het wekelijks (weer) een volwaardige maaltijd inclusief vers per week aan de klanten van de voedselbank mee te geven.

Bedrijven, die bedragen of goederen willen doneren kunnen mailen naar: donatie@hotmail.nl  of voedselbankplusleidscherijn@gmail.com  . 

Vrienden van de Voedselbank

De stichting Vrienden van de voedselbank Leidsche Rijn is een officiële samenwerkingspartner van Voedselbank Leidsche Rijn en coördineert verschillende acties van particulieren en ook lokale bedrijven, werken aan een structurelere toevoer van goederen en ondersteunen de Voedselbank waar nodig.  Voor de voedselbank zelf is het ondoenlijk om op elke individuele actie in te gaan. Zij zijn heel druk met het wekelijks vullen van de kratten en uitdelen daarvan.

Ondertussen hebben Vrienden van VB LR goed inzicht in wat nodig is, wat werkt en wat niet werkt en hoeveel er wekelijks in de kratten gaat. Zij geven graag  tips aan particulieren, instellingen  of bedrijven over het inzamelen voor de voedselbank. Het is namelijk best wel belangrijk dat er goede producten die niet aangebroken of over datum zijn, worden ingezameld.
Naast langhoudbare producten hebben zij een rekeningnummer: 1720.40.698. De donaties die overgemaakt worden naar deze rekening, komen direct ten goede aan Voedselbank Leidsche Rijn en kunnen er ook verse producten en andere hoog noodzakelijke dingen uitgedeeld worden.

Mensen kunnen het best de Vrienden van de VB LR  benaderen als ze vragen hebben en zij zullen daar ook op reageren. Kijk wel eerst eens op de website: http://www.vriendenvoedselbanklr.nl/
Je kunt ook mailen naar info@vriendenvoedselbanklr.nl en je telefoonnummer achterlaten.  
Voor alle duidelijkheid de Vrienden van de VB LR is dus niet de voedselbank (uitgifte) zelf!

Per mail of via Facebook zijn de Vrienden van de VB LR het best te bereiken. http://www.facebook.com/stichtingvrienden.voedselbankleidscherijn
Het telefoonnummer van de Vrienden van de voedselbank is niet altijd goed bereikbaar ook al bestaat deze uit 5 vrijwilligers.

Kerstpakketten

Door facebook en twitter worden mensen nu natuurlijk veel geattendeerd op de aanwezigheid van de Voedselbank in Leidsche Rijn.  Dat betekent ook dat er nu een hele stroom aan kerstpakketten en dergelijke worden aangeboden. Dat is nu fijn, maar het is ook belangrijk dat de rest van het jaar er vulling is van de kratten. Het is zelfs nu niet altijd mogelijk om momenteel  (december 2012) nog alles aan te nemen, omdat we met verschillende andere activiteiten bezig zijn.

Actie houden in 2013?

Heb je een idee voor een actie voor de Voedselbank in 2013, laat het ze dan weten? De vrienden van de VB LR wil graag in kaart brengen wie wat wil ondernemen, zodat er over het hele jaar genoeg vulling is en dat de uitgifte van structurelere aard wordt.

Wel zijn ze natuurlijk blij met de enorme betrokkenheid van zovelen in Leidsche Rijn!

Er is ook een Speelgoedbank in LR

Lees meer over hoe kinderen van ouders met voedselbankpakket eens verwens kunnen worden.