Pages Navigation Menu

Ontdek hoe verrassend veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is

Weet jij alles al van het Máximapark?

Weet jij alles al van het Máximapark?

Maximapark 3
Hieronder staan alle afzonderlijke delen van het Maximapark beschreven.

Binnenhof
De Binnenhof is het hart van het Máximapark. Het is 45 ha groot en ingericht als een klassiek stadspark met een natuurlijke uitstraling waar je heerlijk kunt wandelen en picknicken. Met fraaie bruggen, een uitgestrekte lelievijver, mooi begroeide oevers, statige lanen met beuken of platanen maar ook kleine kronkelende paadjes die uitnodigen tot ontdekken. De Vikingrijn meandert er doorheen.
De Binnenhof-Oost en – West zijn voor een groot deel al aangelegd. Er zijn inmiddels al diverse attracties gereed zoals een beeldenpark, de Japanse tuin, de bosspeeltuin en het parkrestaurant Anafora.Andere attracties zijn nog in ontwikkeling, zoals de parkpergola en de rozentuin. Ook de inrichting van het park is bijna klaar: definitieve wandelpaden, bruggen, banken en verlichting.
In 2011 start de aanleg van De Binnenhof-Zuid en wordt verder gegaan met het graven van De Vikingrijn. Medio 2012 is de aanleg en inrichting van De Binnenhof naar verwachting afgerond.

Parkpergola
De ambitie is om rond De Binnenhof een 6 meter hoge Parkpergola aan te leggen. De pergola is een soort lange poort van 3,5 km en 6 meter hoog waar bezoekers onderdoor kunnen wandelen. De staanders worden gebouwd in een honingraat- en madeliefvorm en zijn begroeid met sierplanten en klimplanten zoals varens, sedums, hedera en blauwe regen. Onder de pergola komen schuilplekken en nestkasten voor kleine dieren zoals vogels en vleermuizen. Voorjaar 2012 zijn de eerste delen geplaatst.
Ontwerper Adriaan Geuze van West 8 beoogt met deze pergola een transparante rand te maken als een voile, met sier- en klimplanten en muurvegetaties die de lommerrijke Binnenhof omsluit. De ecologische kwaliteit is hoog en vormt een waardevolle aanvulling op het bos in De Binnenhof.

Buitenhof
De Buitenplaats in het Buitenhof wordt de vaste stek van de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten De Meern, een vrijwilligersorganisatie die jarenlang afhankelijk was van toevallig leegstaande schuren en/of boerderijen in Leidsche Rijn. Het gebouw is ontworpen door de Vleutense architect Es van Ginkel die het ontwerp voor niets heeft aangeboden aan Landschapsbeheer Vleuten De Meern. Es van Ginkel, die zelf ook in de Buitenhof van het Máximapark woont, heeft dit gebaar gemaakt omdat hij erg blij is dat de dit deel van het park uiteindelijk vrij is gebleven van woningbouw. De Buitenplaats wordt ook het verzamelpunt van waaruit vrijwilligers uit de lokale gemeenschap zelf werkzaam kunnen zijn in het onderhouden van natuur en cultuur.

Het Lint
Het Lint is een brede recreatiestrook van 8 km lang en gemiddeld 30 meter breed rond het hele Máximapark. Temidden van het groen is een verhard (autovrij) pad aangelegd van 6 meter breed. Het pad is gedecoreerd met de voor het park herkenbare margrietjes. Het gladde plaveisel maakt Het Lint bij uitstek geschikt voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters. De ideale plek bovendien om kleine kinderen te leren fietsen. Het Lint voert langs alle mooie plekjes van het park zoals de Haarrijnseplas, De Buitenhof, De Vikingrijn en archeologische locaties.
Een park mag zich pas echt een ‘volwaardig stadspark’ noemen als er water is. Water om langs te wandelen, om de eendjes te voeren, te varen, om aan te zitten en voor je uit te staren. In het Máximapark wordt daarom de rivierloop teruggebracht die hier duizenden jaren geleden al door het gebied slingerde: de Oude Rijn.

De Vikingrijn
Een park mag zich pas echt een ‘volwaardig stadspark’ noemen als er water is. Water om langs te wandelen, om de eendjes te voeren, te varen, om aan te zitten en voor je uit te staren. In het Máximapark wordt daarom de rivierloop teruggebracht die hier duizenden jaren geleden al door het gebied slingerde: de Oude Rijn.

De Alendorperwetering en de Vleutense Wetering maakten ooit deel uit van de Oude Rijn. Sommige delen van deze rivier zijn nu nog slechts als kleine slootjes te zien, andere stukken zijn helemaal verdwenen. Met de zogenoemde ‘Vikingrijn’ wordt de oorspronkelijke loop van de Oude Rijn hersteld. Hiermee keert het water dat zo lang het landschap ten westen van Utrecht heeft bepaald, als waterloop terug.
Ooit voeren hier angstaanjagende Vikingschepen over de Oude Rijn. Straks kunt u in de deels opnieuw uitgegraven Vikingrijn ronddobberen met een bootje (niet gemotoriseerd). De Vikingrijn volgt in het park de oorspronkelijke rivierloop. Hij is ongeveer 4 km lang en op sommige punten tot 30 meter breed. Langs de natuurlijke oevers is het heerlijk wandelen of luieren. De Vikingrijn doorsnijdt en verbindt alle delen van het Máximapark. Meanderend, dan weer smal, dan weer breder en altijd van voldoende omvang om goed recreatief te kunnen gebruiken. Een heel bijzonder parkelement.

Eerst wordt de Vikingrijn in ‘basale’ vorm uitgegraven en worden natuurlijk ogende oevers aangelegd. Hiervan is inmiddels reeds een groot deel klaar. In een later stadium komen er steigers en bruggen in De Binnenhof. De aanleg van de Vikingrijn gebeurt in delen en zal rond 2012/2013 helemaal klaar zijn. De aanleg is enigszins vertraagd vanwege de spectaculaire vondst van een vroegmiddeleeuws schip in de bedding van de Oude Rijn. Bij de graafwerkzaamheden sloeg een aanwezige kraanmachinist alarm en de Utrechtse archeologen waren snel ter plaatse. Het schip bleek goed geconserveerd. De specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn dan ook zeer opgetogen over deze unieke scheepsvondst. Het schip zal na onderzoek weer toegedekt worden, waarna de graafwerkzaamheden van de Vikingrijn zullen worden hervat.

Babybos
Sinds het voorjaar van 2008 is het mogelijk om in het eerste levensjaar van uw (klein)kind een boom te planten ter gelegenheid van de geboorte. De boom krijgt een mooi plaatsje in het Máximapark. Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, worden de bomen geplant. De plaats van de boom wordt met een GPS-code op een certificaat vermeld dat na het planten van de boom aan de ouders beschikbaar wordt gesteld. De prijs van een babyboom bedraagt € 50,=. Dit bedrag komt ten goede aan de inrichting van het park.

Parkrestaurant Anafora
Sinds 2011 beschikt Leidsche Rijn over een sfeervol parkrestaurant Anafora met heerlijk terras en naast de grote en avontuurlijke Bosspeeltuin. Het is een gezellige en levendige ontmoetingsplaats voor jong en oud aan de oevers van de Vikingrijn.
Het ontwerp van het theehuis is van West 8 Landschapsarchitecten, die ook het ontwerp voor het Máximapark maakten. De architectuur is geïnspireerd op een nooit gebouwd paviljoen van architect Pierre Cuypers (1817-1921), de bouwmeester van het Rijksmuseum, het Amsterdam Centraal Station en kasteel De Haar.

Ridderhofstad Den Engh
In de 13e eeuw stond daar al een burcht; Ridderhofstad Den Engh. Het eiland waarop de burcht stond met de gracht er omheen zijn nog herkenbaar. Op de voorburcht staat een monumentale boerderij uit de 19e en deels 17e eeuw met een koetshuis. Deze historische locatie wordt weer tot leven gebracht. De gebouwen krijgen een nieuwe functie en worden toegankelijk gemaakt voor publiek.
In 2008 is het terrein van Den Engh reeds aangelegd en ingericht; historische wegen zijn hersteld, parkeerplaatsen zijn aangelegd, rondom Enghlaan 17 is een gracht gegraven en bomen en hagen zijn geplant. De voorbereidingen voor de verbouwing van Enghlaan 21 zijn opgestart, de start van de bouw van een woon-werkgemeenschap was  medio 2012.
Daarnaast zijn er plannen voor een restaurant met trouwlocatie, maar deze moeten nog verder worden uitgekristalliseerd.

Jeremiebrug
Met trots verwelkomt het Máximapark een markant stukje Utrechtse geschiedenis: de monumentale Jeremiebrug (bouwjaar 1912). Tot voor kort  over de Kruisvaart bij de Westerkade nu verhuist naar dit grote Utrechtse stadspark. De brug krijgt een plaats over de Vikingrijn bij de kruising met de Alendorperweg. Een gift van de oude stad aan de nieuwe stad. In combinatie met de bestaande oude lindebomen zal de brug een sfeervolle entree van het park gaan vormen.
De Jeremiebrug heeft de status van gemeentelijk monument. Tussen 1890 en 1935 lag bij deze brug een stopplaats voor de trein Amsterdam – Utrecht – Arnhem. Er stond destijds nog geen echt station, maar wel een brugwachterswoning die daar veel op leek.

De Jeremiebrug moest vanwege de spoorverbreding Utrecht CS – Lunetten vervangen worden. Omwonenden zagen de brug graag op een andere plek in de buurt terug komen, maar geen van de mogelijke locaties bleek geschikt te zijn. Het initiatief de Vrienden van het Máximapark om de bijzondere brug naar het Máximapark te halen bleek een uitkomst. Zowel bewoners als gemeente zijn blij met deze oplossing. Inmiddels is de brug gedemonteerd en naar een tijdelijke locatie overgebracht tot zij op haar definitieve nieuwe plek zal herrijzen.

Meer weten over het park kijk dan op: http://www.maximapark.nu/

Ook op de gemeentesite staat veel leuke informatie met oa een interactievekaart en een luchtfilmpje: www.utrecht.nl/maximapark

kaart van Maximapark